Rusza szkolenie w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej

Rusza szkolenie w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 8 batalionie remontowym w Kołobrzegu. Żołnierze pełniący ten rodzaj służby otrzymają w okresie szkolenia wynagrodzenie w wysokości najniższej pensji żołnierza zawodowego, czyli 4 560 zł brutto. Ponadto będą uprawnieni do 2 dni urlopu za każde 30 dni pełnienia służby.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby musi dołączyć do wniosku kopię dowodu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, a także kopie innych dokumentów, takich jak certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów i uzyskania specjalizacji zawodowych lub uprawnienia do kierowania pojazdami.

Po więcej informacji należy udać się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 9.

Godziny urzędowania:
poniedziałek w godz. 7.30-15.30
wtorek w godz. 7.30-18.00
środa w godz. 7.30-15.30
czwartek w godz. 7.30-15.30
piątek w godz. 7.30-15.30
pierwsza sobota miesiąca w godz. 8.00-14.00.

Komentarze