Ruszamy z plebiscytem “Sportowa Dziesiątka 2021”

Zaczynamy procedurę wyboru Sportowców i Trenerów Roku Ziemi Kołobrzeskiej. To już 27. edycja naszego plebiscytu. Głosowanie potrwa do 8 lutego. Miej i Ty wpływ na to, kto znajdzie się w gronie laureatów! Zachęcamy do głosowania. Można to robić trojako.

Formuła tej 27. edycji jest inna niż w kilkunastu poprzednich latach, ale taka sama jak przed rokiem. Jest 5 kategorii plebiscytowych, w każdej nominowaliśmy po 5 osób, a laureatów będzie po 2. Wybór do grona nominowanych w niektórych kategoriach nie był łatwy, ale choć niektóre decyzje były bolesne, trzeba było je podjąć.

Jak doszło do wybrania osób nominowanych? Na nasze zaproszenie (na łamach) do zgłaszania kandydatów odpowiedziało tylko kilka klubów. No cóż, jak mówi porzekadło: nieobecni (a my uznajemy, że niezainteresowani) racji nie mają, więc sportowcy czy trenerzy mający na koncie znaczące osiągnięcia w roku 2021, lecz nieobecni w gronie nominowanych, niech pretensje kierują do władz swoich klubów. Ostatecznej nominacji dokonał dział sportowy naszej gazety, a braliśmy pod uwagę przede wszystkim te osiągnięcia, o których otrzymywaliśmy informacje od zainteresowanych klubów i o których pisaliśmy.

PUNKTY

Każda osoba nominowana mieć będzie u nas swoje konto do gromadzenia punktów plebiscytowych. Najbardziej uprzywilejowani są Czytelnicy naszego papierowego tygodnika, bo głos oddany tą drogą przysparza 2 plebiscytowe punkty. No a w tym pierwszym, świąteczno-noworocznym kuponie aż 4! Kupon ma jeszcze tę przewagę, że można nim głosować jednocześnie w każdej z pięciu kategorii plebiscytowych. Będzie można oddawać też głosy telefonicznie i na Facebooku.

KUPON

Wypełnione kupony należy wrzucać do skrzynki na korespondencję zamieszczonej przy drzwiach wejściowych do naszej redakcji lub przesłać pocztą na adres: Gazeta Kołobrzeska, ul. Myśliwska 6, 75-100 Kołobrzeg, z dopiskiem „Sportowa Dziesiątka”. Jedna koperta może zawierać dowolną liczbę kuponów (oryginalnych, wyciętych z gazety). W tym numerze kupon ma wartość 4 punktów, w następnych będą to 2 punkty. W trakcie plebiscytu wyjdzie 6 numerów naszej gazety, więc stały Czytelnik może uzbierać do swojego wybrańca (wybrańców) aż 14 plebiscytowych punktów.

FACEBOOK

Uruchomione zostało też głosowanie internetowe na profilu naszej gazety na Facebooku. Tam trzeba odszukać daną kategorię  plebiscytową i kliknięciem polubić wybrańca. Jeden lajk to 1 punkt. Oczywiście można głosować na dowolną liczbę nominowanych, tyle że tą drogą da się oddać tylko 1 głos na daną osobę.

 SMS

Również czynne jest już głosowanie telefoniczne, w którym głosy oddawać będzie można, wysyłając SMS-y. Żeby zagłosować w ten sposób, należy w treści SMS-a wpisać prefiks i numer przynależny danemu nominowanemu, przedzielone kropką. Prefiksy i numery nominowanych podajmy na str. 23. Jeśli np. chcielibyśmy zagłosować w kat. Sportowiec Roku na Julię Antolak, to trzeba wpisać srk.1 i wysłać na wspólny dla wszystkich kategorii nr tel. 7148. Koszt SMS-a to jedynie 1,23 zł (z VAT).

KAPITUŁA

Tak jak w poprzednich latach swoje głosy oddadzą również członkowie Kapituły Plebiscytowej, a ostateczne rezultaty Sportowej Dziesiątki 2021 da dopiero zsumowanie punktów z głosowań powszechnego (kupony, SMS-y i lajki) oraz kapituły. Do Kapituły Plebiscytowej corocznie zapraszamy grono kilkunastu osób, do których mamy zaufanie i pewność, że sportem kołobrzeskim interesują się nie okazjonalnie. Dalsze wieści plebiscytowe za tydzień, a wśród nich pierwsze notowania plebiscytu powszechnego.

PARTNER STRATEGICZNY

Bardzo ucieszyło nas, że pomysł w sprawie połączenia sił w  organizacji przedsięwzięcia pod nazwą Sportowa Dziesiątka trafił na bardzo przyjazny grunt w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Mamy więc partnera strategicznego Sportowej Dziesiątki. Wynik naszych wspólnych działań zobaczymy podczas Gali Sportowej Dziesiątki, która odbędzie się w RCK w drugiej połowie lutego. A mamy też już wiele wspólnych pomysłów na czasy normalności, po pandemii. SJ

Komentarze