Ruszył konkurs na “Granty Sołeckie 2024”

Ruszył konkurs na “Granty Sołeckie 2024”, który organizowany jest przez przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Główne założenia, cele i zasady konkursu:

  • Skierowany do gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Cel: wspieranie rozwoju demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji społeczności lokalnej.
  • Pula środków: 3.000.000,00 zł.
  • Wyłonienie 200 laureatów konkursu spośród zgłoszeń.
  • Maksymalna wartość projektu: 30 000 zł.
  • Nagroda: dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na projekt.
  • Termin składania wniosków: od 12 lutego do 11 marca 2024 r.
  • Wniosek elektroniczny oraz papierowy wymagane.
  • Wymagane załączniki do wniosku papierowego.

Informacje dodatkowe dostępne na stronie konkursu www.grantysoleckie.wzp.pl.

 

Komentarze