Ruszyły wypłaty „czternastek”

Pierwsze tzw. czternastki z ZUS są już na kontach i w portfelach emerytów oraz rencistów. Świadczenie „na rękę” w pełnej wysokości wynosi 1217,98 złotych. Kolejni uprawnieni otrzymają przelew: 1, 5, 6, 10, 15 lub 20 września – razem z bieżącą emeryturą lub rentą.

Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób, które pobierają świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS. Do 25 sierpnia 2022 r. ZUS wypłacił „czternastkę” 1,6 mln osób na ok. 2 mld złotych.

„Czternastka” przyznawana jest z urzędu emerytom i rencistom z ZUS. Także świadczeniobiorcom z innych organów emerytalno-rentowych, czyli KRUS i mundurowych, a także osobom uprawnionym do renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczeń uzupełniających Mama 4 plus, renty inwalidzkiej.

Czternasta emerytura jest zwolniona z podatku dochodowego, pobrana będzie jedynie składka zdrowotna. Dlatego wyniesie ona 1217,98 zł netto. W pełnej wysokości otrzyma ją ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”. Wypłata będzie z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku.

„Czternastki” nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Zgodnie z rządowymi szacunkami w tym roku na „czternastkę” może zostać przeznaczone około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

Komentarze