Rybacka już gotowa

Jedna z najgorszych dróg w Kołobrzegu przeszła do historii.

Zakończyła się przebudowa ulicy Rybackiej. Prace trwały od sierpnia i były podzielone na dwa etapy. Pierwszy polegał na wykonaniu prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, likwidacji kolizji, rozebraniu krawężników i wykonaniu nowej konstrukcji chodników i parkingów. Drugi etap to roboty bitumiczne i wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Całość kosztowała 1,7 mln zł.

POP

fot. Urząd Miasta

Komentarze