Rymań zaszczepi na COVID

Podczas ostatniej sesji w starym roku radni Rady Gminy Rymań jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2021 rok i zdecydowali o podwyżce za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przed podjęciem uchwał wójt Mirosław Terlecki poinformował radnych o podejmowanych w okresie miedzy sesyjnych działaniach. – Otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotację do zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Otrzymają je bezpłatnie mieszkańcy, którzy podpiszą umowy na odbiór odpadów – informuje wójt. W ciągu najbliższych dni do mieszkańców gminy Rymań, do każdego gospodarstwa trafią po trzy pojemniki na odpady. Bardzo dobra informacja to taka, że po 10 latach starań Urząd Gminy otrzymał 80 proc. dofinansowania, czyli 1,4 mln zł do budowy remizy strażackiej w Gorawinie. – Pieniądze mamy już na koncie – mówi wójt. Dzięki temu jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę remizy, ale także na remont ul. Leśnej w Rymaniu. Gmina również zamierza starać się o dofinansowanie do remontu ul. Wiejskiej, Polnej oraz zagospodarowania terenu wokół stawku w Drozdowie. Podczas sesji wójt również poinformował radnych, że na terenie gminy; w Ośrodku Zdrowia w Rymaniu i Punkcie Lekarskim w Gorawinie prowadzone będą szczepienia na COVID. Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka od 2021 roku będzie wynosiła 22 zł od osoby, przed podwyżką mieszkańcy za wywóz odpadów segregowanych płacili 15 zł. – Obecne stawki nie pokrywały kosztów gospodarowania odpadami, stąd nasza decyzja – wyjaśniała Anna Dworek, przewodnicząca rady. Zaznaczyła jednocześnie, że stawka za gospodarowanie odpadów nie jest stawką maksymalną. Jednogłośnie również zadecydowano o podjęciu uchwały budżetowej na przyszły rok. Dochody budżetu to ponad 29 mln zł, wydatki 32 mln zł, deficyt w kwocie 2,5 mln zł zostanie pokryty z wolnych środków. AB-W

 

 

 

Komentarze