Rzeźba Matki Polki przejdzie renowację

Kołobrzeski cmentarz wojenny to nie tylko miejsce pochówku żołnierzy, którzy w marcu 1945 roku zdobywali miasto. Można tu zobaczyć także rzeźby, pomniki i tablice będące wyrazem wdzięczności i pamięci za krew przelaną przez żołnierzy. W centralnej części kwatery kombatanckiej stoi rzeźba Matki Polki, której towarzyszy napis: „Kwatera uczestników walk 1939 Lenino, Monte Cassino, Kołobrzeg”. Jak poinformowała prezydent Anna Mieczkowska, jeszcze w tym roku rzeźba autorstwa Zygmunta Wujka odzyska swoje dawne walory estetyczne w ramach zaplanowanych prac konserwatorskich. Urząd Miasta pozyskał pieniądze na ten cel, a konserwacja pomnika będzie możliwa dzięki środkom otrzymanym z programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „ Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2023”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 54 tysiące złotych.

Głównym założeniem prac konserwatorskich jest przeprowadzenie zabiegów przywracających właściwości techniczne rzeźby. Celem zadania jest uratowanie pomnika przed zniszczeniem i powstrzymanie procesów degradacji oraz pełna kompleksowa konserwacja rzeźby, wyeliminowanie przyczyn powstałych zniszczeń przed dalszym rozwijaniem procesów destrukcyjnych. W ramach zadania zaplanowano także opracowanie tablicy informacyjnej dotyczącej rzeźby i sylwetki jej autora, z odniesieniem do historii powstania kwatery kombatantów.  Zaplanowane prace potrwają do jesieni.

 

 

 

Komentarze