Są chętni na budowę wiaduktu

Trzy firmy przedstawiły swoje oferty na budowę odcinka drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda Patana do węzła Kołobrzeg Wschód. Chodzi o brakujący kawałem drogi pomiędzy ekspresową S6 a kołobrzeską obwodnicą.

Ceny zaproponowane przez wykonawców za realizację zadania wahają się w przedziale od 56,3 do 60,3 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna sprawdzanie złożonych ofert. Wszystkie procedury mogą potrwać nawet kilka miesięcy. Same prace powinny zostać wykonane w 14 miesięcy, więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, brakujący łącznik drogowy powstanie do końca 2023 roku.

Przypomnijmy, że chodzi o odcinek o długości 1,5 km. Inwestycja zakłada budowę nowej dwujezdniowej drogi w każdą stronę. Jej kluczowym elementem będzie też wiadukt poprowadzony nad nad drogą do Budzistowa. Po wielomiesięcznych dyskusjach i protestach mieszkańców okolicznych domów jednorodzinnych GDDKiA zdecydowała, że będzie on obniżony z planowanych 8 metrów wysokości do 6 metrów. Pojawią się na nim także nowoczesne ekrany akustyczne o wysokości od 2 do 3,5 metra.  Ich  łączna długość to 732 metry. Zaplanowano też nasadzenia zieleni na skarpie i przy podstawie nasypu.

Cała inwestycja jest brakującym elementem układu drogowego prowadzącego do Kołobrzegu. Jej realizacja ma usprawnić nie tylko dojazd od strony drogi S6, ale także usprawnić komunikację dla kierowców wyjeżdżających z Budzistowa.

Komentarze