Są pieniądze na przebudowę Armii Krajowej

Prezydent Miasta Anna Mieczkowska podpisała umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Armii Krajowej

Chodzi o odcinek od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego. Dofinansowanie przyznane zostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2,28 mln zł. W ramach robót budowlanych powstanie rondo, wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kanał technologiczny, mała architektura (kosze na odpady). Zadanie będzie realizowane wraz z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją, która w swoim zakresie ma przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek.

Przetarg na to zadanie jest już ogłoszony, a otwarcie ofert nastąpi 9 maja.

Komentarze