Są pieniądze na renowacje zabytków. Skorzysta Kołobrzeg, ale nie tylko

Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego radni podjęli uchwałę o przyznaniu dotacji celowych na renowację 56 zabytków w całym regionie. – Na ten cel zabezpieczyliśmy 2,5 mln zł. Wpłynęło ponad sto wniosków z całego województwa. W naszym powiecie dotację otrzymała Gmina Miasto Kołobrzeg w kwocie 80 tysięcy złotych na remont baszty lontowej oraz gmina Dygowo na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej kościoła pw. Św. Andrzeja w Kłopotowie w kwocie 50 tysięcy złotych – poinformowała Anna Bańkowska Członkini Zarządu WZ. – Maksymalna kwota, jaką można było uzyskać to 120 tysięcy, jednak ze względu na ilość wniosków i ich terminowość w realizacji stwierdziliśmy , że zmniejszymy kwoty, aby jak najwięcej beneficjentów mogło otrzymać dofinansowanie – dodaje Bańkowska, wskazując, że samorząd województwa wspiera wszelkie inicjatywy związane z zabytkami od 2007 roku. Do tej pory skierowano z budżetu województwa ponad 21 mln zł. Dofinansowanie na zabytki mogą otrzymywać samorządy, ale także stowarzyszenia, parafie, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prywatne.

 

Komentarze