Są plany na ulicę Wybickiego – najpierw konsultacje

Urząd Miasta zaprasza mieszkańców na spotkanie w sprawie planowanej inwestycji.

Chodzi o ulicę Wybickiego. Urzędnicy mają dwie koncepcje dla tej ulicy, które chcą omówić z mieszkańcami. Obie zakładają budowę drogi, zjazdów, chodników, miejsc postojowych i placu manewrowego. Spotkanie odbędzie się w środę 4 sierpnia o godzinie 17:00 – na ul. Wybickiego.

Komentarze