Są plany przebudowy Jedności Narodowej

Starostwo powiatowe zleciło wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jedności Narodowej.

Do końca roku wykonawca przedstawi nam dokumentację techniczną wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę. Odcinek objęty przebudową to teren od ronda zlokalizowanego przy obwodnicy ulic Żurawiej i Solnej do skrzyżowania ulicy Jedności Narodowej z ulicą Wylotową. W ramach projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, budowa kanalizacji deszczowej, nowe chodniki i ciąg pieszo-rowerowy, powstaną miejsca parkingowe, zamontujemy ławki, stojaki na rowery oraz zagospodarujemy zieleń – informuje starosta Tomasz Tamborski.

Dodatkowo na skrzyżowaniu z ulicą Wylotową powstanie rondo lub sygnalizacja świetlna. Korzystniejsze rozwiązanie mające zapewnić nie tylko bezpieczeństwo, ale i płynność ruchu zostanie wybrane na etapie projektowania.
Co istotne, przebudowa mogłaby się rozpocząć w przyszłym roku. Powiat zamierza aplikować o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Komentarze