Są wstępne wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W piątek, 14 lipca  na krótkim briefingu prasowym starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przedstawił wstępne wyniki rekrutacji do szkół powiatu kołobrzeskiego na rok szkolny 2023/2024.

W czwartek 13 lipca 2023 roku zgodnie z terminami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 ustalonymi przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przeprowadzono symulację przydziału kandydatów do poszczególnych oddziałów w 6 szkołach naszego powiatu. Nabór prowadzony był elektronicznie przy pomocy aplikacji firmy Vulcan. Według założeń opracowanych na podstawie badania demograficznego w szkołach podstawowych na terenie powiatu oraz szacowania liczby kandydatów spoza powiatu zaplanowano utworzenie minimum 30 oddziałów. W wyniku symulacji zakwalifikowano 1079 z 1375 ubiegających się o miejsce kandydatów i utworzono 36 oddziałów:

  • 6 oddziałów w I LO Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika,
  • 6 oddziałów w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,
  • 7 oddziałów w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego,
  • 5 oddziałów w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,
  • 7 oddziałów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak,
  • 5 oddziałów w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia opublikowane zostaną w poniedziałek 17 lipca 2023 roku. Od tego dnia do 21 lipca br. kandydaci będą mieli czas na ostateczną decyzję o wyborze szkoły poprzez złożenie w wybranej szkole oryginałów wymaganych dokumentów. – mówi starosta Tomasz Tamborski.

21 lipca 2023 roku opublikowane zostaną ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Po spełnieniu kryteriów przyjęcia można jeszcze ubiegać się o miejsce w: Zespole Szkół w Gościnie oraz w Zespole Szkół Branżowych im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu. Informację o wolnych miejscach można uzyskać bezpośrednio w szkołach.


Komentarze