Są wyniki konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych

Od stycznia trwały konsultacje w sprawie zmiany granic administracyjnych polegających na włączeniu do gminy miasto Kołobrzeg części sołectwa Korzystno.

Konsultacje były przeprowadzane zarówno w mieście jak i w gminie Kołobrzeg.

W gminie Kołobrzeg w badaniu wzięło udział 1609 osób:

  • 19 respondentów odpowiedziało na „TAK”, opowiadając się za zmianą granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg, polegającą na włączeniu do gminy miasto Kołobrzeg części sołectwa Korzystno;
  • 1558 respondentów odpowiedziało na „NIE”, będąc przeciwko zmianie granic administracyjnych Gminy Kołobrzeg, polegającą na włączeniu do gminy miasto Kołobrzeg części sołectwa Korzystno;
  • repondentów wstrzymało się od głosu;
  • 24  złożonych ankiet było nieważnych.

W Kołobrzegu zaś wzięło udział 2 609 osób:

– ZA: 2.290
– PRZECIW: 95
– wstrzymało się: 224

Komentarze