Ścieżka rowerowa do Grzybowa już gotowa

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Grzybowskiej zakończona.

Kilka dni temu informowaliśmy, że prace w szybkim tempie zmierzają do końca. Dziś wykonawca poinformował, że wszystkie roboty zostały już zrealizowane.  Łącznie zyskaliśmy ponad kilometr nowej drogi rowerowej i chodnika. – Długość odcinka drogi objętego zadaniem wyniosła ponad kilometr. Zakres projektu obejmował: rozbudowę chodnika o drogę rowerową, budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Teraz czekamy tylko na uruchomienie przez firmę energetyczną instalacji oświetleniowej. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. 50 % pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Dzięki tej inwestycji uda się połączyć inne istniejące w tej okolicy trasy rowerowe, a cykliści zmierzający w stronę Grzybowa poczują się bezpieczniej.

 

Komentarze