Seniorzy – bardzo ważna grupa społeczna

Szanowni czytelnicy Gazety Kołobrzeskiej. Chciałbym kilka słów poświęcić przyjęciu programu polityki zdrowotnej „Zdrowszy Kołobrzeg- rehabilitacja dla seniorów” w latach 2024-2029. Spróbuję to przedstawić w bardzo dużym skrócie, gdyż sam program liczy ponad 40 stron. Będzie to kontynuacja programu, który Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje od 2019 roku. Cieszy się on popularnością, a zamierzone efekty zdrowotne są zauważalne w grupie której dotyczy(seniorzy).

W roku 2022 program polityki zdrowotnej w konkursie „Zdrowy Samorząd” został uhonorowany wyróżnieniem czytelników magazynu Rynek Zdrowia oraz internetowego Portalu Samorządowego. Jako główny założony cel programu wskazano zwiększenie jakości życia u co najmniej połowy świadczeniobiorców poprzez subiektywną poprawę stanu narządu ruchu lub zmniejszenie dolegliwości bólowych. Dlaczego rehabilitacja jest taka ważna. Starzejemy się. Według ostatnich danych statystycznych w Polsce, średnia długość życia mężczyzny wynosi 74,1 lat, a kobiety 81,8 lat. Żyjemy coraz dłużej, chociaż nasza średnia długość życia jest mniejsza o 8,9 lat od najlepszego pod tym względem kraju w Europie (Lichtenstein, Szwajcaria). Pod względem długości życia zajmujemy w Europie 25 miejsce. Jeszcze wiele przed nami. Wraz ze wzrostem długości życia pojawiają się jednak również nowe wyzwania zdrowotne. Że zabiegi fizjoterapii poprawiają nam komfort życia, chyba nie muszę nikogo przekonywać, korzystamy z nich czy to będąc w sanatorium czy ambulatoryjnie na miejscu np. w ramach omawianego programu.

Niestety na zabiegi z fizjoterapii ambulatoryjnej musimy długo czekać. Nawet w Kołobrzegu średnie oczekiwanie na zabiegi w ramach kontraktów z NFZ to około150 dni. W woj. zachodniopomorskim oczekiwanie to około 190 dni, a w Polsce w niektórych województwach (śląskie , opolskie) nawet około 250 dni. A więc mamy dużą szansę dla naszych seniorów. Program rehabilitacji dla seniorów obejmuje corocznie 1000 mieszkańców (seniorzy 60+, Karta Mieszkańca, konieczne skierowanie od lekarza rodzinnego). Każdy z uczestników programu może skorzystać z 30 zabiegów w wybranych placówkach fizjoterapii. Osoby w wieku senioralnym (14 344) stanowią 32,6% mieszkańców miasta (44 033).Program obejmie corocznie około 7% populacji seniorów. Biorąc pod uwagę średnie koszty zabiegów, stopień przewidywanej inflacji, przewiduje się koszt realizacji programu w latach 2024-2029 na kwotę 2 817 430,00 zł. W nowym programie jest jedna bardzo ważna zmiana, przestanie obowiązywać tzw. 6-miesięczna karencja (przerwa) miedzy zabiegami. Były z tego tytułu nieporozumienia (NFZ który program wspomagał w wysokości 40% zwracał na to uwagę), więc w nowym programie tego zapisu nie ma. Program zostanie sfinansowany z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg oraz innych źródeł finansowych pozostających w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych.

Wiesław Parus

Klub Radnych „Kołobrzescy Razem”

Komentarze