Sołtysi mówili o problemach, z którymi się borykają

„Wspólnota Samorządowa” Powiatu Kołobrzeskiego z Jackiem Kusiem na czele, w ramach trwającej kampanii wyborczej, rozpoczęła cykl konsultacji powiatowych.

Pierwsze spotkanie odbyło się z sołtysami z powiatu kołobrzeskiego, którzy przede wszystkim rozmawiali o problemie jakim jest zły stan dróg powiatowych. Wspominano również o tym, że większy nacisk w wioskach powinno się kłaść na kulturę oraz badania profilaktyczne.

Kolejne spotkania zaplanowano z seniorami z naszego powiatu, z przedstawicielami OSP oraz z kobietami z miasta i powiatu.

Komentarze