Stają w obronie dobrego imienia Jana Pawła II – zebrali się przed ratuszem

„Razem przy św. Janie Pawle II” – pod takim hasłem w niedzielny wieczór przed kołobrzeskim ratuszem zorganizowano zgromadzenie papieskie.

Podobnie jak w wielu miastach w całej Polsce, także w Kołobrzegu w 18 rocznicę śmierci papieża dziękowano za nauki Jana Pawła II, a także stawano w obronie jego dobrego imienia. W spotkaniu wzięło udział około 300 osób. Najpierw zgromadzeni wysłuchali przemówień. Poseł Czesław Hoc mówił o zasługach papieża w walkę z pedofilią w kościele. – Papież Polak był prekursorem walki z pedofilią w Kościele, za co otrzymał tytuł Człowieka Roku tygodnika Time. Był tym papieżem, który w sposób jednoznaczny sformułował zasadę braku jakiejkolwiek tolerancji dla pedofilii – zaznaczał Hoc. Katarzyna Paciorkowska z Akcji Katolickiej apelowała o sprzeciw wobec podważania autorytetu Jana Pawła II: –Protestujemy przeciwko wszelkim manipulacjom, medialnej nagonce i szkalowaniu jego osoby w przestrzeni publicznej oraz podważaniu jego autorytetu. Jest to próba niszczenia dorobku świętego Jana Pawła II.

Uczestnicy zgromadzenia modlili się także przy kołobrzeskiej bazylice, gdzie punktualnie o godz. 21.37 zapalili znicze przy tablicy upamiętniającej wizytę kardynała Karola Wojtyły w Kołobrzegu w 1975 roku.

Komentarze