Startuje głosowanie Sportowej Dziesiątki!

Mimo różnych przeciwności losu rozpoczynamy 26. edycję naszego plebiscytu Sportowa Dziesiątka.

Już teraz macie możliwość oddania głosu na waszego kandydata w 5 kategoriach. Dziś wystartowało głosowanie internetowe na naszym profilu Facebook. Aby zagłosować wystarczy zostawić ‘lajka’ pod zdjęciem wybranego sportowca lub trenera.

O północy ruszy również głosowanie SMS. W aktualnym wydaniu papierowym Gazety Kołobrzeskiej znajduje się kupon plebiscytowy, który po wypełnieniu można wysyłać pocztą na adres Myśliwska 6, 78-100 Kołobrzeg lub wrzucać do skrzynki na korespondencję – umieszczonej przy drzwiach do naszej redakcji pod ww adresem.

GŁOSOWAĆ MOŻNA W PONIŻSZYCH LINKACH:

SPORTOWIEC ROKU 2020

MŁODZIEŻOWIEC ROKU 2020

 

Regulamin 20. Plebiscytu „Sportowa Dziesiątka 2020”

 

Art. 1. ORGANIZATOR

Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest Gazeta Kołobrzeska.

 

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

 1. Udział w Plebiscycie, jako głosujący na Sportowca Roku, Młodzieżowca Roku, Sportową Nadzieję Roku, Niezłomnego 2020 i Trenera Roku, mogą wziąć osoby, które:
 2. oddadzą głos w Plebiscycie poprzez kupon drukowany co tydzień w Gazecie Kołobrzeskiej lub poprzez SMS wysalany na nr …….., albo poprzez profil Gazety Kołobrzeskiej na Facebooku:
 3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Każdy głosujący w Plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjno-reklamowych sponsora i /lub/ partnera organizatora Plebiscytu.

 

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

 1. Plebiscyt będzie trwał w dniach 9/02/2021 od godz. 00:00 do 01/03/2021 do godz. 23:59.

 

Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU

 1. Doboru kandydatów do Plebiscytu dokonała komisja złożona z pracowników i współpracowników działu sportowego Gazety Kołobrzeskiej spośród propozycji nadesłanych z klubów macierzystych zawodników i trenerów, lub przez kibiców;
 2. Każdej kandydaturze przydzielono numer porządkowy (alfabetycznie). Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami są przedstawiani na łamach Gazety Kołobrzeskiej w okresie trwania Plebiscytu.
 3. W okresie trwania Plebiscytu w uzasadnionych przypadkach organizator może dopisać do listy kandydatów kolejne osoby (z kolejnymi numerami porządkowymi w danej kategorii).
 4. Jedna osoba głosująca może wysłać dowolną liczbę SMS-ów i kuponów.
 5. Plebiscytowe punkty zdobywają tylko kandydaci z listy.

 

Art. 4/a. SMS-y        

 1. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na nr ……….; w treści należy wpisać: PREFIX (SR – Sportowiec Roku, MR – Młodzieżowiec Roku, SNR – Sportowa Nadzieja Roku, NY – Niezłomny 2020, TR- Trener Roku), (kropka) oraz numer przypisany kandydaturze (np. TR.1, SR.2, SNR.3, NY.4.). Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT.
 2. Jeden SMS to 1 punkt plebiscytowy dla danego kandydata.

 

Art. 4/b. KUPONY

 1. Poprzez jeden kupon zagłosować można na 1 osobę z każdej z pięciu kategorii plebiscytowych, wpisując imię i nazwisko kandydata.
 2. Jeden kupon to 1 punkt plebiscytowy dla danego kandydata.
 3. W każdym numerze GK w trakcie trwania plebiscytu drukowany będzie 1 kupon dający możliwość zagłosowania na jedną osobę w każdej z pięciu kategorii plebiscytowych.
 4. Głosować można na kuponach oryginalnych (wyciętych z GK). Kupon należy przesyłać na adres: Gazeta Kołobrzeska; ul. Myśliwska 6, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem „Sportowa Dziesiątka”, lub wrzucać do skrzynki na korespondencję znajdującej się przy drzwiach wejściowych do redakcji pod w/w adresem.

Art. 4/c. INTERNET

 1. Głosy na kandydatów można będzie oddawać też na profilu Gazety Kołobrzeskiej na Facebooku poprzez wyszukanie danej kategorii plebiscytowej i polubienie zdjęcia wybranego przez siebie kandydata (kandydatów) .
 2. Jeden tzw. lajk to 1 punkt plebiscytowy dla danego kandydata.
 3. W związku z możliwością wycofywania swojego głosu w takim głosowaniu, za wynik danego kandydata w głosowania internetowego przyjęty zostanie rezultat aktualny na godz. 23:55 w dniu 1 marca 2021 r.

Art. 4/d. KAPITUŁA

 1. Członkami Kapituły są osoby zaproszone przez organizatorów Plebiscytu.
 2. Odbędzie się jedno posiedzenie Kapituły, na zakończenie którego każdy z jej członków zagłosuje na wszystkich kandydatów z listy, ustawiając ich w kolejności od pierwszego do ostatniego miejsca w danej kategorii.
 3. Termin posiedzenie zwoła pod koniec trwania plebiscytu organizator.
 4. Miejsce przyznane danemu kandydatowi przez członka Kapituły oznaczać będzie odpowiednią wartość punktową (wyliczoną proporcjonalnie po zakończeniu głosowania SMS-owego, kuponowego i internetowego).
 5. Głosownie Kapituły da łącznie taką samą pulę punktów plebiscytowych w danej kategorii jaką kandydaci łącznie otrzymają za pośrednictwem SMS-ów, kuponów i polubień internetowych.

 

Art. 5 NAGRODY

 1. Laureatami Plebiscytu zostaną osoby, które otrzymają najwięcej punktów plebiscytowych łącznie w czterech w/w głosowaniach.
 2. W gronie laureatów Sportowej Dziesiątki 2020 znajdą się kandydaci z największymi kontami punktowym w każdej z pięciu kategorii plebiscytowych. Kapituła Plebiscytowa przyzna też 5 wyróżnień specjalnych – po 1 w każdej z kategorii.
 3. Nagrody wręczone będą podczas Kołobrzeskiej Gali Sportu w marcu br. (data do uzgodnienia z Partnerami w związku z sytuacją pandemiczną), a nagranie z wydarzenie udostępnione zostanie w Internecie.
 4. Organizator oświadcza, iż nagrody dla laureatów zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

 

Art. 6 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Gazetę Kołobrzeską oraz prawo powszechnie obowiązujące.

Komentarze