Startujemy, choć jeszcze nie z głosowaniem.

Kolejna, już 26. edycja naszego plebiscytu sportowego odbędzie się. Liczba laureatów stanie się rzeczywistą dziesiątką, będzie 5 kategorii, w każdej wyłoniony zostanie w plebiscycie powszechnym tylko 1 laureat, a pozostałe 5 nagród przyzna Kapituła Plebiscytowa.

Startujmy od fazy zgłaszania kandydatów. Potem nastąpi wybór nominowanych do pięciu kategorii plebiscytowych w głosowaniu członków Kapituły Plebiscytowej, a następnie głosowanie powszechne. W każdej z pięciu kategorii, na postawie zgłoszeń, Kapituła Plebiscytowa nominuje nie więcej niż 5 osób spośród zgłoszonych kandydatów. Teraz  więc przede wszystkim czekamy na zgłoszenia.

Jak zgłosić kandydata?

Może to uczynić każdy klub i organizacja sportowa z powiatu kołobrzeskiego, ale może to zrobić też każda osoba prywatna uważająca, że dany sportowiec lub trener zasługuje na to, by znaleźć się w gronie nominowanych. Wskazane jest umotywowanie kandydatury. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: slawomirjasicki@gazeta.pl do dnia 2 stycznia 2021 r.

Kategorie plebiscytowe 2020

Zgłaszać można kandydatów w pięciu kategoriach:

1. Sportowiec Roku, 2. Trener Roku, 3. Młodzieżowiec Roku (roczniki 2000-2004), 4. Sportowa Nadzieja Roku (rocznik 2015 i młodsi), 5. Niezłomny 2020 (czynny sportowiec w wieku powyżej 45 lat). Dalsze wieści plebiscytowe w numerze sylwestrowym.  SJ

Komentarze