Strażacy zrobią remont

600 tysięcy złotych przeznaczył Urząd Marszałkowski na granty strażackie. Wśród 32 jednostek, które uzyskały dofinansowania znalazły się cztery z powiatu Kołobrzeskiego. Akceptację urzędników zyskały wnioski złożone przez OSP Rusowo, Ustronie Morskie, Korzystno i Karcino. Wszystkie nasze jednostki otrzymają po 20 tysięcy złotych. Pieniądze te mogą być przeznaczone na modernizację i konserwację instalacji elektrycznej, zagospodarowania otoczenia remizy, ocieplenia budynku  czy też wymiany posadzki w remizie. Strażacy ochotnicy mogą więc przeprowadzić niezbędne remonty. Dodajmy, że o zlecenie zadania mogły ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne  realizujące zadania statutowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisujące się w Strategię Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego województwa zachodniopomorskiego z zastrzeżeniem, że z tegorocznego naboru wyłączone są OSP, które otrzymały dotacje w 2021 r. W ubiegłym roku województwo przeznaczyło na ten cel 360 tysięcy złotych.

POP

1000

 

Komentarze