Stypendia i nagrody artystyczne wręczone

Prezydenta Miasta Kołobrzeg wręczyła stypendia i nagrody artystyczne za osiągnięcia w 2023 roku. Stypendiami wyróżniono 15 osób, a nagrody finansowe lub rzeczowe otrzymały 23 osoby.

Stypendia Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągniecia artystyczne w roku 2023

Stypendium przyznano 15 osobom na łączną kwotę 60.700,- zł

Wśród stypendystów są: cztery osoby ze stowarzyszenia Amber, osiem z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, i po jednej z International Dance Academy, Stowarzyszenia Artysyczno – Taneczno – Sportowego ZAJA oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kołobrzegu.

Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągniecia artystyczne w roku 2023

Nagrody przyznano 23 osobom na łączną kwotę 17.500,- zł

Wśród nagrodzonych są: dwie osoby z Tirlitonek, dwanaście ze Stowarzyszenia Taneczno – Sportowego VIGOR, pięć z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, dwie ze Szkoły Tańca TOP TOYS, oraz dwie ze Stowarzyszenie Artystyczno –Taneczno – Sportowego ZAJA

Komentarze