Stypendium od starosty

W poniedziałek 26 września 2022 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wręczył stypendia i nagrody najlepszym uczniom ze szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/237/2022 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Kołobrzeskiego za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kołobrzeski, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przyznał dziewięciu uczniom stypendia za wyniki w nauce uzyskane w ubiegłym roku szkolnym. Miesięczna kwota stypendium wynosi 350 zł. Stypendium wypłacane będzie uczniom przez okres 10 miesięcy.

Stypendystami Starosty Kołobrzeskiego roku szkolnego 2021/2022 zostali:

 • Martyna Klepuszewska – Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu, średnia – 5,21
 • Gabriela Rutkowska – Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu, średnia 5,36
 • Zuzanna Dominikowska – Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, średnia – 5,33
 • Michał Weremko – Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, średnia – 5,25
 • Agata Górska – Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, średnia – 4,87
 • Michał Sztandera – Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, średnia – 4,90
 • Oliwia Cichaczewska – I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, średnia – 5,50
 • Eliza Matuszczyk – I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, średnia – 5,46
 • Piotr Kozłowski – I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, średnia – 5,46.

Ponadto starosta Tomasz Tamborski przyznał nagrody rzeczowe dla czternastu najlepszych uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu kołobrzeskiego, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2021/2022. Wyróżnieni uczniowie otrzymali karty podarunkowe. Są to:

 • Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu: Damian Markowski, Julia Deczyńska, Jaśmina Wenta;
 • Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu: Oliwia Serafin, Wiktoria Bobkiewicz, Olimpia Kosek;
 • Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie: Julia Radzikowska;
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu: Mikołaj Rej, Dawid Marciniak, Paulina Warcholak;
 • I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu: Sophie Niewiadomski, Piotr Jan Zieliński, Piotr Balon;
 • Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu: Hanna Pudlińska.

Stypendystom oraz nagrodzonym uczniom starosta gratulował i życzył kolejnych sukcesów w nauce. Słowa podziękowania skierował także do wspierających ich rodziców oraz wychowawców i nauczycieli.

--

Komentarze