Świetlica w schronisku dla osób bezdomnych wyremontowana [ZDJĘCIA]

Rotary Club Kołobrzeg zainicjowało akcję mającą na celu wyremontowanie i wyposażenie świetlicy dla kobiet w kołobrzeskim schronisku dla osób bezdomnych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, otwartości serca oraz szczodrości sponsorów pomieszczenie to nabrało nowego charakteru. Ciepła kolorystyka ścian, nowe oświetlenie, wykładzina dywanowa, funkcjonalne meble, dekoracje okienne, biblioteczka dla kobiet i dzieci stworzyło namiastkę domowej atmosfery. Tak przyjazne miejsce spełniać będzie różnorodne funkcje tj. biblioteki, miejsca spędzania czasu, spotkań z terapeutami, psychologami, wychowawcami. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia staną się doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu w trakcie wieczerzy wigilijnej.

Schronisko dla Osób Bezdomnych to miejsce szczególne na mapie Kołobrzegu, gdyż pomoc otrzymują tu osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Bezdomność jest zjawiskiem społecznym, wynikającym z wielu współistniejących i przenikających się przyczyn. To nie tylko bezrobocie, ubóstwo, ale także uzależnienia, przemoc w rodzinie, zadłużenie, eksmisje, rozpad rodziny, zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości. Osoby bezdomne często są odrzucane przez rodzinę i najbliższe otoczenie, które nie chce lub nie może się nimi zająć. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie otacza ogromnym wsparciem kobiety, w tym również młode matki z dziećmi.

Komentarze