Świetne wyniki egzaminów zawodowych w Ekonomie

Kilka dni temu pojawiła się oficjalna informacja na temat wyników egzaminów zawodowych w ramach sesji LATO 2023, które odbyły się w czerwcu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.  E.Gierczak w Kołobrzegu.
Zarówno w klasie technik ekonomista, jak i technik hotelarstwa zdawalność wyniosła 100%. Z tej okazji dziś
starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski odwiedził uczniów obu klas i wraz z dyrektor Joanną Babiak składał im serdeczne gratulacje.
W klasie technik ekonomista do egzaminu przystąpiło 21 osób – zdali wszyscy, w tym 5 zdających uzyskało wyniki z części praktycznej na poziomie 100%. Wynik powyżej 90% uzyskało 13 osób.
Na kierunku technik hotelarstwa do egzaminu przystąpiło 29 osób, zdali wszyscy, w tym 3 zdających uzyskało wynik z części praktycznej ma poziomie 100%. Wynik powyżej 90 % uzyskało 17 zdających.
W sesji egzaminacyjnej LATO 2023 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak przeprowadzono łączne 8 egzaminów. Poza wymienionymi kierunkami, przeprowadzono egzaminy dla: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy, technik informatyk, technik
programista, technik organizacji turystyki oraz technik handlowiec, w których zdawalność oscylowała na poziomie 87%-97%. Co ważne, aby zdać egzamin zawodowy, należy osiągnąć wynik nie mniejszy niż 75% w części praktycznej.

Komentarze