Szpital już po generalnym remoncie. Koszt inwestycji to prawie 50 mln zł

 

Dobiegła końca największa w historii Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu inwestycja. Wykonano wszystkie z zaplanowanych robót. Infrastrukturalne zmiany były możliwe dzięki ogromnemu wsparciu funduszy europejskich. 

Inwestycja podzielona została na kilka etapów i trwałą od 2018 roku. W tym czasie m.in. poszerzono podjazd dla karetek, rozbudowano aptekę szpitalną, przebudowano Szpitalną Izbę Przyjęć oraz wejście do lecznicy, zmodernizowano Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne, Centralną Sterylizatornię, a także Centrum Diagnostyczno-Obrazowe. Koszt prac wyniósł niecałe 50 mln zł. Prawie 40 mln zł w tej kwocie stanowiły środki unijne, które Urząd Marszałkowski przeznaczył z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Komentarze