Ta inwestycja z BO już gotowa, w kolejce następni chętni

Zakończył się etap składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Do urzędu wpłynęło ich 12 – przede wszystkim z zakresu infrastrukturalnego.

To mniej, niż w poprzednich latach. Jak tłumaczy to magistrat? – Na przestrzeni ostatnich lat widać wyraźnie, że wnioski, które wpływają, są przemyślane. To wynik tego, że mieszkańcy organizują się, rozmawiają ze sobą i składają wnioski tak, aby nie kolidowały ze sobą podczas głosowania i aby – choć nie istnieją już rady osiedli – uzyskać pozytywny efekt w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Do 22 kwietnia trwa etap oceny formalnej i merytorycznej. Jeśli do tej pory wnioskodawca nie otrzymał powiadomienia o brakach formalnych to oznacza, iż jest on oceniany pod kątem formalnym i trwa ocena merytoryczna. 25 kwietnia nastąpi publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów wraz z uzasadnieniem ocen negatywnych. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej wnioskodawcy będzie przysługiwało odwołanie w okresie pięciu dniu,  a więc od 26 kwietnia – 2 maja. Do 24 maja poznamy pełen wykazów projektów, które poddane zostaną pod głosowanie. Głosowanie odbędzie się 7 – 20 czerwca.

Tymczasem w pełni można korzystać już z najnowszej inwestycji zrealizowanej w ramach BO. Mowa o terenie rekreacyjnym przy ulicy Basztowej, który przeszedł wielką metamorfozę i z miejsca zapomnianego i zaniedbanego stał się placem, w którym rodzice mogą spokojnie udać się ze swoimi pociechami.

Komentarze