Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców – trwa nabór wniosków

W związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 6.0, która przedłuża możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach dofinansowań, trwa wznowiony nabór wniosków od przedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje wnioski dotyczące:

 1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
 2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizyczny mi niezatrudniającymi pracowników (art. 15zzc)
 3. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)
 4. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)
 5. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)
 6. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2)

Do złożenia wniosków uprawnieni są Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie skorzystali z ww. form pomocy lub otrzymali dofinansowanie na okres krótszy niż 3 miesiące. Wnioski można składać /przesłać wyłącznie do dnia 10 czerwca 2021 r.:

 1. przez stronę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, lub drogą mailową po opatrzeniu kwalifikowalnym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@kolobrzeg.praca.gov.pl

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy opatrzyć cały komplet dokumentów przesyłanych drogą mailową

 1. korzystając z poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Katedralna 46-48, 78-100 Kołobrzeg
  Prosimy o zaparafowanie każdej strony umowy oraz przesłanie jej w dwóch egzemplarzach
 1. pozostawiając w skrzynce zlokalizowanej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, w godz. od 8:00 do 15:00
  Prosimy o zaparafowanie każdej strony umowy oraz przesłanie jej w dwóch egzemplarzach.

Wszystkie potrzebne informacje dot. pomocy udzielanej w ramach Tarczy Antykryzysowej znajdą Państwo na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy: https://kolobrzeg.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wzory wniosków. Aktualne dokumenty można pobrać bezpośrednio pod linkiem: https://kolobrzeg.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Komentarze