Teraz łatwiej zdawać egzaminy do Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Kolejne ułatwienia wprowadza Straż Graniczna dla kandydatów do służby w formacji z województwa zachodniopomorskiego. Od października pierwszy etap kwalifikacji odbywa się w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie.
Rekrutacja do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej składa się z dwóch etapów, na które wszyscy kandydaci musieli dotychczas stawiać się w Komendzie MOSG w Gdańsku. Od teraz osoby z województwa zachodniopomorskiego pierwszą część postępowania będą przechodzić bliżej swojego miejsca zamieszkania, bo w Szczecinie. W miejscowej placówce Straży Granicznej sprawdzone zostaną dokumenty złożone przez kandydatów, a specjalna komisja przeprowadzi z nimi rozmowę kwalifikacyjną. Tutaj poddani zostaną także badaniom psychologicznym i psychofizjologicznym (tzw. wariograf).
W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i kolejną rozmowę kwalifikacyjną. Ta część egzaminów odbywa się już w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.
Chętni do służby w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych. Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, skąd codziennie wyruszają patrole polskich funkcjonariuszy SG i niemieckich policjantów. To także szansa na udział w misjach zagranicznych.
W woj. zachodniopomorskim dokumenty aplikacyjne można składać w Szczecinie, Świnoujściu, Rewalu, Kołobrzegu i Darłowie. Informacje na temat naboru zamieszczone są na stronie internetowej oddziału w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. O naborze można również porozmawiać, dzwoniąc pod nr 58/524-24-24. Dla usprawnienia rekrutacji powołano koordynatorów do spraw naboru do służby. Kandydaci z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-960-123, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256. Informacje na ten temat udzielane są także bezpośrednio w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie pod nr tel. 91/466-52-74 lub 91/466-55-25.

Komentarze