To już pewne: Sunrise zostaje w Kołobrzegu

Dzisiejsze spotkanie w sprawie przyszłości Sunrise Festival w końcu przyniosło efekt w postaci porozumienia władz miasta i organizatorów imprezy.

Sunrise ma zostać w Kołobrzegu przez kolejnych 9 lat. – Po wielu dyskusjach i rozmowach w których udział wzięli radni Rady Miasta, przedstawiciele Urzędu oraz Organizator, został wypracowany tryb postępowania w sprawie Sunrise Festival. Przygotowany zostanie projekt uchwały umożliwiający organizację Festiwalu przez dziewięć kolejnych lat. Przygotowany zostanie także projekt umowy, który zostanie przedstawiony radnym na komisjach – poinformował Urząd Miasta.

Jak dodaje rzecznik magistratu, głównym tematem prowadzonej dyskusji był nie tyle Sunrise Festival, bo tu radni uczestniczący w spotkaniu są przekonani o tym, że domem SF powinien być Kołobrzeg. Rozmowy dotyczyły planów organizacji innych wydarzeń na terenie Podczela.

Oczywiście, uchwała nie została jeszcze przegłosowana, ale kolejne spotkania potwierdzają, że nie tylko organizator i prezydent Mieczkowska, ale też radni chcą pozostawienia imprezy w Kołobrzegu. Teraz należy dopełnić formalności i przeprowadzić całą procedurę zgodnie z ustaleniami.

Komentarz: Doprecyzujmy – dzisiejsze spotkanie sprawiło, że stanowiska obu stron zbliżyły się na tyle mocno, że można stwierdzić, iż Sunrise Festival pozostanie w Kołobrzegu. Taki wniosek można wyciągnąć po serii spotkań i kolejnych ustaleniach, które zapadły dzisiaj. Zgodnie z komunikatem rzecznika magistratu “radni uczestniczący w spotkaniu są przekonani o tym, że domem SF powinien być Kołobrzeg”. Tak zapewne się stanie, choć zaznaczamy, że umowa nie została jeszcze podpisana. Na oficjalne ogłoszenie pozostania imprezy w Kołobrzegu, długości dzierżawy i dokładnych warunków jeszcze trzeba poczekać.

Zdjęcie główne: Karol Skiba

Komentarze