TVP1 atakuje starostę. Niewykluczone, że sprawa trafi do sądu

Wczoraj w TVP1,  w Magazynie śledczym Anity Gargas pojawił się materiał na temat Kołobrzegu. Poruszono w nim m.in. temat budowy galerii handlowej w Budzistowie „Karuzeli”, odpływu wód opadowych do Parsęty, sprawy sprzedaży ośrodka „Gryf” i oświadczenia majątkowego starosty Tomasza Tamborskiego, które zdaniem dziennikarza zawierało nieprawdziwe dane. Do materiału, emitowanego w telewizji publicznej odniosła się rzeczniczka starosty Marlena Wachowska . „W związku z wyemitowanym 2 grudnia 2021 roku materiałem w TVP1 pn. Magazyn śledczy Anity Gargas”  ponieważ padła tam tak duża ilość nieprawdziwych, nierzetelnych i niesprawdzonych informacji, naruszających dobra osobiste nie tylko Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego, ale też innych osób, jesteśmy zmuszeni wystosować żądanie sprostowania w trybie Prawa prasowego. W przypadku jego nieopublikowania, z czym liczymy się, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z tzw. telewizją publiczną, wystąpimy na drogę sądową. Jednocześnie pragnę Państwu przekazać, że obecnie Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu, po zawiadomieniu przez Starostę Kołobrzeskiego, wszczęła z urzędu dochodzenie w sprawie zniesławienia Tomasza Tamborskiego za pośrednictwem Internetu w komentarzach na portalu www.informacje.kolobrzeg.pl o czyn z art. 212 par. 2 kk” Odnośnie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe podlega przekazaniu do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu. Wyłącznie te organy uprawnione są do analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym oraz do zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości. Wojewoda Zachodniopomorski w piśmie z dnia 23 czerwca 2021 r. nie zgłosił jakichkolwiek nieprawidłowości w przedmiotowym oświadczeniu: „w wyniku przeprowadzonej  analizy oświadczeń majątkowych ustalono, że Pan Starosta i Pan Przewodniczący wypełnili oświadczenia majątkowe w sposób zupełny, z zachowaniem należytej staranności.” Również Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu pismem z dnia 26 listopada 2021 roku poinformował Radę Powiatu w Kołobrzegu, że w oświadczeniu majątkowym starosty  Tomasza Tamborskiego nie stwierdzono nieprawidłowości”.

Komentarze