Uczniowie nagrodzeni

W środę 22 września 2021 roku starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, wręczył nagrody i stypendia najlepszym uczniom ze szkół ponadpodstawowych roku szkolnego 2020/2021.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/2004 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów, na wniosek dyrektorów szkół ponadpodstawowych, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przyznał na rok szkolny 2021/2022 stypendia za wyniki w nauce uzyskane w ubiegłym roku szkolnym. Miesięczna minimalna kwota stypendium wynosi 300 zł. Stypendium wypłacane będzie uczniom przez okres 12 miesięcy.

Stypendystami Starosty Kołobrzeskiego roku szkolnego 2020/2021 zostali:

 • Maciej Piątek – Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu, średnia – 5.08
 • Zuzanna Dominikowska – Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, średnia – 5,55
 • Aleksandra Walczak – Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu, średnia – 5,47
 • Kornelia Pietrzak – Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, średnia – 5,13
 • Natalia Brelik – I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, średnia – 5,50.

Ponadto starosta Tomasz Tamborski przyznał nagrody rzeczowe dla piętnastu najlepszych uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu kołobrzeskiego, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021. W tym roku wyróżnieni uczniowie otrzymali karty podarunkowe. Wśród nich znaleźli się:

 • Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu: Laura Maryszewska, Szymon Tomasz Opaliński, Stanisław Wojciechowski,
 • Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu: Oliwia Serafin, Zuzanna Dominikowska, Piotr Węglowski,
 • Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie: Damian Szandała, Oliwia Stelmasik,
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu: Maja Siuta, Dawid Marciniak, Aleksandra Walczak,
 • I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu: Wiktor Damian Ziegler, Dominik Wojciech Lepa,
 • Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu: Anna Formella, Anna Szczepańska.

Komentarze