Uczniowie powrócili do szkół

Za nami pierwszy dzwonek i rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. 

Nowy rok szkolny w kołobrzeskich szkołach podstawowych rozpocznie 3 795 uczniów w 187 oddziałach (w tym 359 uczniów z Ukrainy). Dziś podczas uroczystych apeli życzenia na nowy rok szkolny wszystkim uczniom, nauczycielom i całej szkolnej kadrze składa prezydent Miasta Anna Mieczkowska.

W tym roku w klasach pierwszych naukę rozpoczyna 445 uczniów w 26 oddziałach. Najliczniejszą grupę uczniów w naszych szkołach stanowią uczniowie klas VIII, których jest dokładnie 701. To dlatego, że są to uczniowie, którzy rozpoczęli naukę zarówno w wieku 6  jak i 7 lat. Jeżeli chodzi o wychowanie przedszkolne,  to do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych SP 5, 6, 8 i 9 będzie uczęszczało 1 451 dzieci w 62 oddziałach. Najmłodsi,  czyli trzylatkowie (jest ich 318) rozpoczną edukację przedszkolną w 14 oddziałach.
Łączna liczba zatrudnionych nauczycieli, zarówno w szkołach jak i przedszkolach to 653 osoby (w szkołach 493 nauczycieli, w
przedszkolach 160).
Warto podkreślić, że dyrekcjom szkół udało się zabezpieczyć kadrę pedagogiczną. Dyrektorzy z brakami kadrowymi radzą sobie poprzez
przydzielenie zatrudnionym nauczycielom większej ilości godzin ponadwymiarowych lub korzystając z usług nauczycieli emerytów, którzy chcą jeszcze pracować. Największe potrzeby to nauczyciele rytmiki (na zajęcia dodatkowe w przedszkolach, nauczyciele wychowania przedszkolnego).

Komentarze