Uczniowie z Kołobrzegu, których babcia/dziadek pracowali w PGR mają szansę na komputer

 

Gmina Miasto Kołobrzeg zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR”. Program dofinansuje zakup komputerów, w tym laptopów wraz z oprogramowaniem dla rodzin popegeerowskich z dziećmi, zamieszkałych obecnie w Kołobrzegu. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani otrzymaniem dla uczących się dzieci sprzętu komputerowego, zobowiązani są do składania zamieszczonych poniżej oświadczeń do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg, w terminie do 26 października 2021r.

Komentarze