Umowa na wykonanie projektu przebudowy brzegów Parsęty podpisana

We wtorek, 27 września Prezydent Miasta Anna Mieczkowska podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy brzegów Parsęty na odcinku od ulicy Kamiennej do ul. Łopuskiego.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło studio architektoniczne LAAR z Gorzowa Wielkopolskiego. W terminie do 25.05.2023 r. mają wykonać pełną dokumentację zagospodarowania obu brzegów Parsęty wraz z projektem architektoniczno – budowlanym, projektem technicznym i wykonawczym. Koszt dokumentacji to 408.700 zł brutto. Projekt pozwoli na realizację tej długo oczekiwanej inwestycji. Przewidujemy także konsultacje powstającego projektu i wynikających z niego rozwiązań z wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami.

Komentarze