Umowa na remont w porcie podpisana

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym “Hydrobud” na “Modernizację Nabrzeża Barkowskiego” w Porcie Rybackim.
W przetargu ogłoszonym przez ZPM wpłynęły dwie oferty. Pierwsza złożona przez Korporację Budowlaną Doraco Sp. z o.o. z Gdańska na kwotę ponad 10,5 mln zł brutto, druga złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “Hydrobud” z Ustronia Morskiego na kwotę ponad 9,5 mln zł brutto. W drodze postępowania wybrano ofertę drugą, najkorzystniejszą cenowo złożoną przez firmę Adama Dzika.
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji przebudowy doczeka się nabrzeże liczące długość prawie 170 metrów oraz sąsiadujący z nim plac składowy. W ramach robót zostanie wykonany remont oczepu nabrzeża, montaż urządzeń odbojowych, gruntowny remont placu składowego o powierzchni około 11 800 metrów kwadratowych. Wykonane zostanie także ogrodzenie placu wraz z główną bramą wjazdową, nowe sieci energetyczne, wodociągowo – hydrantowe oraz kanalizacja deszczowa. Inwestycja obejmuje również elementy zagospodarowania terenu w postaci bram, hydrantów, elementów zabezpieczających latarnie, hydranty i postumenty poboru energii elektrycznej przed kolizją z pojazdami. Ukończenie prac przewidziano na 31 marca przyszłego roku.

Komentarze