UNICEF wesprze 500+ dla uchodźców

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przeznaczy blisko 100 mln zł na wsparcie rządowego programu „Rodzina 500+”. Środki trafią do ukraińskich uchodźców, którzy przybyli do Polski z powodu wojny na terytorium ich kraju.

ZUS i UNICEF podpisali porozumienie o przekazaniu Polsce 20 mln dolarów na refundację świadczeń wychowawczych „500+” dla ukraińskich dzieci. To około 100 mln złotych.

Świadczenie tylko dla osób przebywających w Polsce

Świadczenia dla rodzin, które ZUS wypłaca uchodźcom z Ukrainy, przysługują na podstawie specustawy. Mogą je otrzymywać tylko osoby, które przebywają w Polsce. Każdy wyjazd powyżej 30 dni musi być zgłoszony do ZUS.

ZUS ma dostęp do rejestru Straży Granicznej i korzysta z niego, aby weryfikować uprawnienia do świadczeń. Właśnie trwają prace legislacyjne, które jeszcze bardziej usprawnią przepływ tych informacji.

Na 440 tys. świadczeń wychowawczych przyznanych na okres świadczeniowy 2022/2023 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał wypłatę ponad 80 tys. obywatelom Ukrainy, którzy wyjechali z Polski.

Komentarze