Uniknij przerwy w 500+

Osoby, które nie chcą mieć przerwy w przelewach świadczenia rodzinnego, muszą złożyć wniosek na okres 2022/2023 do 30 kwietnia.

Jeśli prawidłowy wniosek zostanie przesłany do 30 kwietnia, rodzice otrzymają świadczenie do 30 czerwca. Przepisy przewidują, że wniosek złożony do kwietnia musi zostać załatwiony najpóźniej do czerwca, złożony w maju – do lipca, w czerwcu – do sierpnia, w lipcu – do września, a w sierpniu – do października danego roku. Załatwienie oznacza rozpatrzenie i wypłatę świadczenia na konto rodzica.

 

Wniosek na nowy okres można złożyć tylko online, przez:

– Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

– portal Emp@tia,

– bankowość elektroniczną.

 

Będą to mogli zrobić:

– matka albo ojca dziecka,

– osoba, która sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jest opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,

– dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

 Pieniądze są wypłacane wyłącznie na wskazany numer rachunku bankowego.

 

Komentarze