Upowszechniają język angielski

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu już po raz XVI organizuje Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego English Race 2022 dla szkół podstawowych.

Konkurs ten na stałe wpisał się w kalendarz naszej szkoły i od lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli. Niestety, przez pandemię mieliśmy dwuletnią przerwę, ale w tym roku powracamy – mówią organizatorzy. –Konkurs jest nie tylko okazją do miłego spotkania, sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych uczniów, ale również stwarza nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń i informacji dotyczących nauczania języka obcego w szkole.

Do udziału szkoły zgłaszają dwoje najlepszych uczniów wyłonionych wcześniej w konkursach wewnątrzszkolnych. Uczestnicy rozwiązują test sprawdzający ich wiedzę z zakresu znajomości słownictwa, gramatyki i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Na tej podstawie organizatorzy wyłaniają najlepszych uczniów i trzy najlepsze szkoły w powiecie kołobrzeskim.

Celem konkursu jest przede wszystkim upowszechnienie języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych oraz pobudzanie zainteresowań uczniów i motywowanie do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem sprawności językowych. Dodatkowo wydarzenie ma na celu integrowanie nauczycieli i stworzenie im możliwości do wymiany doświadczeń. Konkurs obędzie się 17 maja o godz. 10.00.

Komentarze