Urząd ma miejskiego architekta

Adam Zwoliński został dziś przedstawiony jako zatrudniony przez magistrat architekt miasta.

Jego dotychczasowe życie zawodowe było związane głównie ze Szczecinem. Jest prodziekanem do spraw organizacji i rozwoju na wydziale architektury  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Miejski architekt ma w sposób harmonijny zadbać o przestrzeń Kołobrzegu, kreować ją i współpracować ze wszystkimi wydziałami urzędu odpowiedzialnymi za estetykę i zagospodarowanie przestrzenne miasta. Jakie problemy urbanistyczne ma jego zdaniem Kołobrzeg? Nie odbiegają one od innych miejscowości nadmorskich. Chodzi o szybki rozwój inwestycyjny, który powoduje nieład przestrzenny. Od czego architekt miejski zacznie swoją pracę? Jedno z pierwszych zadań architekta ma obejmować przygotowanie projektu zagospodarowania przestrzennego kołobrzeskiego Podczela.

Dodajmy, że Adam Zwoliński jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, którą ukończył uzyskaniem tytułu magistra inżyniera architekta. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Urban Housing Management, IHS Rotterdam / Technical University of Lund. Tytuł doktora uzyskał na Politechnice Wrocławskiej w specjalności urbanistyka. Także na Politechnice Wrocławskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Zakończył także studia podyplomowe na kierunku Analityk Systemów GIS na Uniwersytecie Gdańskim. Jest autorem wielu branżowych publikacji, prelegentem licznych naukowych konferencji. Ma na koncie ponad 70 zrealizowanych opracowań projektowych, udział w licznych grantach i projektach badawczych

 

Komentarze