Urząd Marszałkowski szuka chętnych na praktykę studencką

Promocja regionu, social media, innowacyjność, a może współpraca terytorialna? Urząd Marszałkowski zaprasza na praktyki studenckie. Na chętnych czeka 11 miejsc stażowych. Praktykanci będą mogli wziąć udział w wielu ciekawych projektach realizowanych w urzędzie.

Urząd Marszałkowski jest otwarty na młodych ludzi. Zależy nam na ich potencjale, na ich świeżym spojrzeniu na świat i energii. Chcemy wspierać młode osoby wchodzące na rynek pracy. W naszych jednostkach mogą się wiele nauczyć, zdobyć niezbędną praktykę, a przy okazji mogą nas też zaskoczyć swoimi pomysłami. Właśnie na takich ludzi czekamy. Szczególnie, że w tym roku realizujemy szereg działań związanych m.in. z Europejskim Rokiem Młodzieży na Pomorzu Zachodnim – mówi dyrektor Gabinetu Marszałka Krzysztof Barczyk.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego aktualnie prowadzony jest nabór na praktykę studencką do następujących wydziałów i biur:Gabinet Marszałka, Biuro Komunikacji – 1 miejsce

Biuro Komunikacji odpowiada za prowadzenie wszystkich kanałów mediów społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego. Praktykant będzie przygotowywał materiały do publikacji, a także brał aktywny udział w nagraniach wideo oraz współpracował przy organizacji transmisji na żywo.

Wydział Prezydialny – 2 miejsca

Osoby chętne na praktykę w Wydziale Prezydialnym zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania Samorządu Województwa i dowiedzą się, jak obsługiwane są Organy Województwa, Sejmiku i sejmiku młodzieżowego. Poznają proces legislacyjny,  tworzenie aktów prawnych i opiniowanie projektów aktów prawnych wpływających do Urzędu Marszałkowskiego. Zapoznają się również z funkcjonowaniem – Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (regionalna instytucja dialogu).

Gabinet Marszałka, Biuro Promocji – 1 miejsce

Praktyka obejmie poznanie szerokiego zakresu działań związanych z promocją regionu oraz efektami wdrażania funduszy unijnych, a także pomoc w organizacji eventów.

Wydział Finansów i Budżetu, Biuro ds. księgowości i kontrasygnaty – 1 miejsce

Praktyka uruchomiona przede wszystkim z myślą o studentach kierunków ekonomicznych i finansowych. Praktykant zapozna się z klasyfikacją budżetową jednostek budżetowych i księgowaniem podstawowych operacji gospodarczych. Zdobędzie też wiedzę związaną z ewidencją operacji gospodarczych w księgach rachunkowych jednostek budżetowych i pozna plan kont.

Centrum Inicjatyw Gospodarczych, Biuro ds. Innowacyjności i Inteligentnych Specjalizacji – 1 miejsce

W tym biurze praktykant zdobędzie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE i pozna prawo zamówień publicznych. Zaznajomi się również z projektami wspierającymi innowacyjność i działaniami związanymi z Regionalną Strategią Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego 2030.

Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki, Biuro ds. współpracy międzynarodowej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 3 miejsca

Do biura poszukiwani są aż trzej praktykanci ze znajomością któregoś z języków: angielskiego, niemieckiego lub ukraińskiego. Praktyka obejmie udział w pracach w ramach m.in. Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego i współpracy z regionami partnerskimi województwa tj. Meklemburgią-Pomorzem Przednim oraz Brandenburgią.

Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO, Biuro ds. kontroli – 1 miejsce

Student zaproszony na praktykę zapozna się z czynnościami kontrolnymi prowadzonymi w projektach unijnych oraz obowiązującą w tym zakresie dokumentacją. Zdobędzie wiedzę dotyczącą elementów prawa zamówień publicznych. Ten rodzaj praktyk jest idealny dla studentów kształcących się na kierunkach prawniczych i ekonomicznych.

Wydział Współpracy Społecznej – 1 miejsce

Poszukiwana jest osoba chętna do zdobywania wiedzy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Praktykant dowie się jakie są zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozna zasady działalności obywatelskiej i reguły pozyskiwania środków, oraz działania powiązane tematycznie z wymienionymi obszarami. Uzyska też wiedzę w zakresie działań projektowych dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pozna również mniejszości narodowe i etniczne działające na Pomorzu Zachodnim.

Jak aplikować i przygotować się do rozmowy?

Chętni do odbycia praktyk powinni przygotować swoje CV i złożyć je w dziale kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, wejście I, pokój 121, z dopiskiem, w jakim wydziale oraz biurze chcieliby odbyć praktykę studencką.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do wskazanej jednostki.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jak dobrze napisać CV? W serwisie Youtube/PomorzeZachodnieNews pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=33pKqGJyKhg została opublikowana obszerna rozmowa m.in. z rekruterem firmy IAI Łukaszem Sokalem. Oglądający wideo dowiedzą się, czego nie robić podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak dobrze przygotować CV, czego absolutnie w nim nie uwzględniać, a co jest mile widziane. Łukasz Sokal daje wiele praktycznych rad, które mogą okazać się bardzo cenne dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. O swoich doświadczeniach stażowych podczas rozmowy opowiada również Igor Siupik, który swoją przygodę z firmą home.pl rozpoczynał właśnie od praktyki. Po jej zakończeniu zostało mu zaoferowane stanowisko pracy.

 

Komentarze