Urząd otwarty dłużej – przyjmowani są uchodźcy

Urząd Miasta wydłuża godziny pracy – ma to związek z nadawaniem numeru PESEL uchodźcom.

Zaznaczamy, że godziny dla mieszkańców pozostają bez zmian. Wydłużony czas pracy urzędników obejmujący także weekendy dedykowany jest obywatelom Ukrainy.

Mogą oni zgłaszać się do Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 pokój 12 i 13:

  • Od poniedziałku do piątku 16 do 18 marca w godzinach 14:00- 18:00
  • W sobotę 19 marca i niedzielę 20 marca w godzinach 9:00- 14:00.

Aby otrzymać numer PESEL należy mieć przy sobie:

-fotografię paszportową

– dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. paszport lub Karta Polaka);

– dla osób poniżej 18 roku życia, które nie mają paszportu, dokument potwierdzający urodzenie.

 

Komentarze