Uspokajamy mieszkańców-chlewni nie będzie

Mieszkańcy Gościna zaalarmowali nas, że przy ul. Kołobrzeskiej ma powstać chlewnia. Sprawdziliśmy w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu, czy zostało wydane pozwolenie na budowę. Otrzymaliśmy odpowoiedź, która powinna uspokoić mieszkańców.

“Zgodnie z wydaną w dniu 2marca 2023 roku decyzją o pozwoleniu na budowę, inwestor przy ulicy Kołobrzeskiej 10 w Gościnie może zrealizować dwa budynki gospodarcze uzupełniające istniejącą zabudowę zagrodową. Budynki zaprojektowano w oparciu o ustalenia decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza GościnaZatwierdzone budynki gospodarcze przeznaczone są do przechowywania sprzętu oraz magazynowania płodów rolnych. Wydane pozwolenie na budowę na danym terenie nie uwzględnia budynków inwentarskich przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich”.

Komentarze