Usuną chore, posadzą nowe

Miasto zdecydowało o usunięciu sześciu drzew z gatunku jarząb szwedzki, które znajdują się w pasie drogowym ulicy Bałtyckiej.
Przyczyną jest zły stan zdrowotny – rozpęknięte pnie oraz suche i pękające gałęzie. – Egzemplarze stanowią zagrożenie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o nasadzenia, to w pasie drogi ul. Bałtyckiej posadzimy sześć nowych egzemplarzy tego samego gatunku– informuje magistrat.

Komentarze