Utylizacja odpadów medycznych – niewidoczny front walki z pandemią

Jeśli prześledzić codzienne statystyki dotyczące liczby zachorowań i zgonów wynikających z przebiegu kolejnej fali pandemii COVID-19, można odnieść wrażenie, że sytuacjanie jest tak dramatyczna jak chociażby rok temu. Jednak, jak pokazuje doświadczenie, przez kilkanaście ostatnich miesięcy mogliśmy już obserwować zarówno duże wzrosty jak i spadki w statystykach. Nie zmienia się tylko jedno – zaangażowanie, z jakim personel medyczny walczy o zdrowie każdego pacjenta. Należy jednak pamiętać, że nie tylko personel medyczny ryzykuje swoim zdrowiem w obliczu pandemii, codzienne ryzyko podejmują również inni pracownicy.

Ochrona przed zakażeniem w miejscu pracy

Zmiany, jakie przyniosła pandemia i reżim sanitarnywprowadzony w jej wyniku, niemal każdy z nas odczuł na własnej skórze. Kolejne obostrzenia wyłączały z działalności poszczególne obszary gospodarki. Niektóre jej gałęzie zostały zamknięte na kilka długich miesięcy.

Medycy odczuli skutki pandemii w sposób szczególny. Nie tylko musieli stawić czoła zagrożeniu, o którym w istocie wiedzieli niewiele, lecz także musieli zadbać o własne bezpieczeństwo w miejscu pracy, aby nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania wirusa poza obszar szpitali.

Jak pamiętamy, nie było to łatwe. Gdy wirus zaatakował w Polsce z całą siłą, nagle okazało się, że system opieki zdrowotnej nie był na taką sytuację przygotowany. Brakowało podstawowych środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, kombinezonów. Ich wykorzystanie wzrosło średnio o 40–60%. W przypadku szpitali covidowych wzrost zużycia środków ochrony osobistej był nawet kilkunastokrotnie większy.

Odbiór odpadów medycznych ze szpitali, placówek medycznych oraz gabinetów kosmetycznych zawsze musi odbywać się na określonych zasadach. Zużytych maseczek, rękawiczek czy fartuchów nie można po prostu wyrzucić do kosza. Są to bowiem odpady niebezpieczne i jeżeli gospodarka nimi zostanie przeprowadzona w niewłaściwy sposób mogą zagrażać ludzkiemu życiu lub zdrowiu.

Odbiór odpadów medycznych z placówek służby zdrowia

Rygorystyczne zasady odbioru i utylizacji odpadów medycznych zostały określone przez Ustawę o odpadach z 2012 roku i doprecyzowane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2017 roku. Jest to rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Jedynym dopuszczalnym sposobem utylizacji takich odpadów jest spalanie w odpowiednich warunkach. Takie postępowanie ogranicza rozprzestrzenianie się substancji potencjalnie niebezpiecznych.

Wszelkie odpady tego typu muszą być przechowywane w określonych warunkach. Proces segregacji na odpady medyczne i niemedyczne powinien mieć miejsce już w gabinecie lekarskim (kosmetycznym). Nad prawidłowym przebiegiem procesu odbioru i utylizacji odpadów medycznych (w tym również odpadów zakaźnych) czuwają doświadczeni pracownicy specjalistycznej firmy. Odpady, zanim trafią do zakładów termicznego unieszkodliwiania, mogą być czasowo składowane w miejscach do tego przeznaczonych (nie mogą trafić na komunalne wysypisko śmieci).

Jedną z takich firm jest EMKA S.A. – lider na rynku gospodarki odpadami medycznymi. Pracownicy obsługują odbiór i utylizację odpadów medycznych na terenie całego kraju, a na rynku kołobrzeskim pojawili się już w 2006 roku. Dbają o to, aby wszelkie niebezpieczne odpady medyczne, które mogą być potencjalnym źródłem skażenia, trafiały do spalarni.

Odpady medyczne wytwarzane są nie tylko na terenie szpitali.Jednak w czasie pandemii, to właśnie na tych placówkach medycznych skupiło się główne zainteresowanie mediów (zwłaszcza na tzw. szpitalach covidowych). To w nich przyrost ilości odpadów medycznych jest największy (sięgał nawet 300% w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii).Z łatwością  można sobie wyobrazić, jak dramatyczna mogłaby się okazać sytuacja, w której zabrakłoby osób odpowiedzialnych za prawidłową gospodarkę odpadami medycznymi. Zużyte maseczki, rękawiczki czy kombinezony stwarzałyby wówczas bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia dla osób postronnych.

Kto korzysta z usług firm obsługujących odpady medyczne?

Firma EMKA S.A. od 15 lat świadczy usługi dla kołobrzeskiego szpitala. Z usług przedsiębiorstwa korzystają na co dzień szpitale, apteki, przychodnie, gabinety lekarskie oraz laboratoria – czyli wszystkie te podmioty, w których wykorzystywane są środki ochrony bezpośredniej. Większość podmiotów podpisuje umowy na stałą obsługę, jednak można do firmy wysłać również zapytanie o wycenę zlecenia jednorazowego na odbiór i utylizację odpadów medycznych.

Troska o bezpieczeństwo pracowników powinna stać na pierwszym miejscu. Szpitale oraz inne placówki zdrowotne muszą spełniać najwyższe standardy w zakresie zabezpieczania potencjalnie niebezpiecznych odpadów medycznych. Oczywiście, nie muszą do tych zadań delegować własnych pracowników. Usługi unieszkodliwiania odpadów medycznych zlecane są firmom zewnętrznym dysponującym załogą o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, pozwalającym na bezpieczną obsługę szkodliwych odpadów.

Pracownicy firmy EMKA S.A dostarczają do szpitali i gabinetów lekarskich pojemniki przeznaczone na odpady medyczne. Odpady zakaźne powinny być przechowywane w osobnych pojemnikach niż niezakaźne odpady medyczne. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem zawartym w podpisanej umowie. W trakcie odbioru i transportu odpadów przestrzegane są niezwykle restrykcyjne zasady bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie pracowników służb medycznych w obliczu pandemii

Pracownicy służb medycznych, w tym ratownicy, lekarze oraz pielęgniarki, muszą być maksymalnie zabezpieczeni przed ryzykiem zakażenia. Taką ochroną są szczepienia – pracownicy służby zdrowia otrzymali pierwszeństwo w dostępie do nich,aby móc bezpiecznie walczyć na pierwszym froncie z kolejnymi falami pandemii.

Dodatkowym zabezpieczeniem są jednorazowe kombinezony, maseczki oraz rękawiczki. Dzięki nim personel może bez uszczerbku na własnym zdrowiu troszczyć się o pacjentów, którzy z powodu zarażenia koronawirusem trafiają pod opiekę specjalistów. Warto jednak mieć na uwadze, że zużyte środki ochrony osobistej stają się potencjalnie niebezpiecznymi odpadami i muszą zostać zabezpieczone w odpowiedni sposób.

Firma EMKA dokłada wszelkich starań, aby bezpieczeństwo pracowników było najważniejsze. Nieustannie podnoszone są standardy pracy, a gdy wzrosło zapotrzebowanie na zwiększenie obsługi podmiotów medycznych w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych, natychmiast zostały w przedsiębiorstwie utworzone dodatkowe stanowiska pracy.

Troska o pracowników przynosi wymierne efekty. EMKA to miejsce pracy cenione przez pracowników, o czym najlepiej świadczy ich minimalna rotacja. Spora część doświadczonej ekipy to osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży. Co więcej, warunki pracy są na tyle satysfakcjonujące, że do pracy w firmie w ślad ojców przychodzą też i synowie, a przedsiębiorstwo wykazuje istotne zaangażowanie w życie społeczności lokalnej.

Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska naturalnego

Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi powinno wynikać nie tylko z konieczności realizacji obowiązku ustawowego. W szpitalach, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich czy kosmetycznych priorytetem powinna być bezpieczeństwo osób, a także troska o środowisko naturalne.

W każdej instytucji medycznej należy wdrożyć odpowiednie procedury, w których zostaną szczegółowo określone zasady postępowania z odpadami medycznymi. Istotne jest to, aby były one prawidłowo zabezpieczone na każdym etapie – od momentu powstania, aż do czasu odbioru przez profesjonalną firmę, która zajmie się przekazaniem ładunku do spalarni. Pracownicy firmy EMKA S.A. gwarantują jakość obsługi na najwyższym poziomie. Dzięki ich zaangażowaniu w codzienne obowiązki walka personelu medycznego z pandemią staje się choć odrobinę łatwiejsza.

Komentarze