Uwaga, ruszy deratyzacja w mieście

Od 1 marca do końca miesiąca zostanie przeprowadzona deratyzacja w miejskich parkach oraz na terenach zielonych. Jest ona obowiązkowo przeprowadzana dwa razy w roku – w okresie jesiennym i wiosną.

W przypadku terenów użyteczności publicznej (np. parki i skwery) obowiązek ten spoczywa na Urzędzie Miasta. Preparat oraz tabliczki informacyjne zostaną umieszczone na terach:

  1. Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Bogusława X – wysepki oraz skarpy wokół stawu
  2. Skwer im. kard. Stanisława Mieszkowskiego
  3. Park im. Stefana Żeromskiego
  4. Pas techniczny przy ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym fragmentem Parku im. Aleksandra Fredry
  5. Bulwar Jana Szymańskiego
  6. Park im. 3 Dywizji Piechoty
  7. im. Antoniego Szarmacha
  8. Teren zielony w granicach ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Łopuskiego.

Urzędnicy apelują do wszystkich właścicieli czworonogów, aby  uważali na swoje zwierzęta domowe podczas spacerów. Należy wyprowadzać pod kontrolą, bezwzględnie na smyczy. Preparaty gryzoniobójcze mogą być śmiertelnie niebezpieczne dla zwierząt domowych. Jeśli spożycie trutki nastąpiło na naszych oczach, w ciągu ostatnich maksymalnie 2-4 godzin należy udać się do lekarza weterynarii. Pamiętajmy też, że preparatów gryzoniobójczych nie należy dotykać.

 

Komentarze