Uwaga, zmiana organizacji ruchu w związku z 1 listopada

Jak co roku, od 31 października do 2 listopada nastąpi zmiana organizacji ruchu w związku z Dniem Wszystkich Świętych.
Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h na odcinku ul. 6 Dywizji Piechoty – od Ronda im. Związku Inwalidów Wojennych RP do wysokości Cmentarza Wojennego. W kierunku centrum ograniczenie będzie obowiązywało od Cmentarza Wojennego do wysokości ul. Św. Wojciecha.
Ograniczenie do 30 km/h będzie obowiązywało na samej ulicy Św. Wojciecha, która na ten czas będzie ulicą jednokierunkową z wjazdem od ul. 6 Dywizji Piechoty (na odcinku od 6 Dywizji Piechoty do skrzyżowania z ul.
Makuszyńskiego).
Na wysokości ul. Św. Wojciecha przy ul. 6 Dywizji Piechoty będzie zlokalizowany tymczasowy postój taksówek.

Komentarze