Uzależnienie i współuzależnienie – gdzie szukać pomocy? Zadzwoń podczas dyżuru i uzyskaj wsparcie specjalisty

Nasi Czytelnicy mogą skorzystać z bezpłatnych porad. „Gazeta Kołobrzeska” rusza z cyklem dyżurów ze specjalistami, którzy postarają się pomóc osobom uzależnionym i współuzależnionym. Pierwszy dyżur odbędzie się z Małgorzatą Szczubkowską.

To certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, członek Miejskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie, członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Kołobrzegu oraz prezes stowarzyszenia „Kropka” – Wolni od Uzależnień.
Dzięki dyżurowi zainteresowani mogą dowiedzieć się, gdzie i kiedy odbywają się spotkania grup osób uzależnionych, jak na takie spotkania trafić, czy są bezpłatne i czy potrzebne jest skierowanie.
Specjalista wyjaśni, czy uzależnienie to tylko alkohol. Czy możemy również mówić o uzależnieniach od substancji czy czynności/zachowań, w tym uzależnieniach od gier, Internetu. Gdzie szukać pomocy, kiedy uzależnione jest dziecko? Gdzie się udać najpierw, aby uzyskać pomoc?
Odpowie również na pytania dotyczące współuzależnienia – czyli gdzie pomocy powinna szukać osoba, która jest w relacji z osobą uzależnioną? Czy osoba współuzależniona może skorzystać z terapii?
Jeżeli zatem potrzebujesz wsparcia i pomocy – zadzwoń 16 września (piątek) w godz. 10.00-11.00 pod numer: 609 691 153. Macie możliwość wysyłania również do nas maili z pytaniami na: gazetakolobrzeska@hot.pl do 15 września. Na wszystkie pytania podczas dyżuru odpowie nasz specjalista, a szczegółowe odpowiedzi zamieścimy w wydaniu „Gazety Kołobrzeskiej” z 23 września. Pytania będą anonimowe.
Kolejne dyżury na temat uzależnienia i współuzależnienia odbędą się z kuratorem sądowym, prawnikiem oraz policjantem. Będziemy informować o nich na bieżąco.

Materiał sfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasto Kołobrzeg. 

Komentarze