W gminie Kołobrzeg nie będzie już zbiórki gabarytów

Urząd Gminy Kołobrzeg nie zorganizuje już w tym roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Powód? Pieniądze. Urzędnicy poinformowali, że decyzja wójta Włodzimierza Popiołka podyktowana jest bardzo dużą ilością odpadów, jaka została odebrana w pierwszej połowie roku i związanym z tym wykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel. Gmina Kołobrzeg przypomina swoim mieszkańcom, że odpady wielkogabarytowe można we własnym zakresie oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów w Korzyścienku. Kolejna zbiórka tych odpadów spod domów zostanie zorganizowana dopiero na przełomie marca i kwietnia 2022 r.

Komentarze