W Kołobrzegu można pić wodę prosto z kranu

 

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody i właśnie o jakości wody z kranów, basenów i morskiej rozmawiamy z Lidią Komers, dyrektorem Powiatowej Stancji Sanitarno Epidemiologicznej w Kołobrzegu.

Gazeta Kołobrzeska: 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Czy kołobrzeska stacja w związku z tym dniem planuje jakieś szczególne działania?

Lidia Komers: – Każdego roku Światowy Dzień Wody organizowany jest pod innym hasłem. Hasłem na 2023 rok jest „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka”. W związku z tymi obchodami Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie ogłosił konkurs literacki na fraszkę o wodzie, która służy zdrowiu i przyrodzie. My również przyłączyliśmy się do literackiej akcji i zachęciliśmy uczniów do wzięcia w niej udziału. Odzew był spory. Do naszej stacji wpłynęły 33 fraszki, z których wyłoniliśmy trzech laureatów i zostały one przesłane do etapu wojewódzkiego. W ramach tych obchodów chcielibyśmy, aby nasz pracownik poszedł do kilku zainteresowanych szkół i wygłosił prelekcję o wodzie, a głównie o tym jak wygląda nadzór nad jakością wody w naszym powiecie.

Gazeta Kołobrzeska: Jednym z zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest prowadzenie systematycznych kontroli nad jakością wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi.

Lidia Komers: – Dokładnie. Pod stałym nadzorem naszej stacji znajduje się siedem wodociągów, prowadzących zbiorowe zaopatrzenie w wodę, należących do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji  i sześć podmiotów zaopatrujących lokalnie w wodę. Ponadto sprawujemy również nadzór nad 92 obiektami basenowymi i 19 kąpieliskami. Nadzór nad tymi obiektami polega m.in. na pobieraniu próbek wody do badań laboratoryjnych. Raz w roku pobieramy wodę z każdej pływalni znajdującej się na naszym terenie. Natomiast jeżeli chodzi o kąpieliska, to pracownicy naszej inspekcji pobierają próbki wody raz przed otwarciem kąpieliska, w terminie nie wcześniej niż dziesięć dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego. Rozporządzenia zobowiązują również właścicieli wodociągów, czy organizatora kąpielisk do pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. W przypadku wody basenowej, zarządzający pływalnią zobowiązany jest do dokonywania badań wody w zakresie badań mikrobiologicznych minimum dwa razy w miesiącu, a badań fizykochemicznych minimum raz na kwartał. W przypadku kąpielisk organizator dokonuje badań wody minimum cztery razy w trakcie trwania sezonu kąpielowego. Oczywiście nasi pracownicy otrzymują również sprawozdania z badań wody prowadzone w ramach kontroli wewnętrznej i na bieżąco je monitorują.

Gazeta Kołobrzeska: Czy każdy Kowalski ma dostęp do takich wyników badań np. wody basenowej. Chcemy iść z dzieckiem na basen i mieć pewność, że woda jest czysta. Gdzie to sprawdzimy?

Lidia Komers: – Oceny wody do spożycia, z kąpielisk i basenowej są ogólnodostępne. Przydatność wody przeznaczonej do spożycia umieszczana jest na naszej stronie internetowej, bieżąca ocena wody z kąpielisk umieszczana jest na ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym, a roczna klasyfikacja jakości wody na danym kąpielisku powinna znaleźć się na tablicy informacyjnej kąpieliska. Ważne jest również to, aby osoby korzystające z pływalni wiedziały, że każdy zarządzający pływalnią zobowiązany jest do umieszczenia na tablicy informacyjnej pisemnej informacji o bieżącej jakości wody oraz rocznej oceny pływalni.

Gazeta Kołobrzeska: Jeżeli chodzi o wodę z kranów, to czy nadaje się ona od razu do spożycia, czy jednak należy ją przegotować bądź przefiltrować np. wlewając do dzbanka filtrującego?

Lidia Komers: – Woda w kołobrzeskich kranach jest bardzo dobra jeśli chodzi o jej jakość. Woda doprowadzana przez miejskie wodociągi nie jest chlorowana i nadaje się do spożycia prosto z kranu. Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby dbać o stan sanitarno-techniczny wylewek kranowych, by ich niewłaściwy stan nie powodował pogorszenia jakości wody.

Gazeta Kołobrzeska: I jeszcze pytanie od mieszkańców ulicy Mazowieckiej, osiedla Bajkowego. Jakiś czas temu mieszkańcy zgłaszali, że z ich kranów płynie brunatna woda. Co było przyczyną takiego stanu rzeczy i czy jakość wody uległa poprawie?

Lidia Komers:- Woda w rdzawym kolorze oczywiście może wywołać niepokój mieszkańców, najczęściej przyczyną tego są przekroczone wartości żelaza, manganu. Przekroczenie dopuszczalnych wartości żelaza czy manganu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia czy zdrowia ludzi. Może jednak wywoływać pogorszenie właściwości organoleptycznych wody. Warto wtedy skontaktować się z wodociągami, aby wyjaśnić sytuację, czasem takie sytuacje są krótkotrwałe. Jeśli jednak sytuacja trwa dłużej lub się powtarza można o tym fakcie powiadomić tutejszą Stację. W przypadku zgłoszeń interwencyjnych dotyczących niewłaściwej jakości wody u mieszkańców, woda pobierana jest przez próbkobiorców Inspekcji Sanitarnej i zawożona do badania do laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie lub do Oddziału w Koszalinie (nie należy samemu pobierać próbek wody do badań). Faktycznie mieszkańcy osiedla Bajkowego kilkakrotnie zgłaszali nam, że mają brudną wodę. Woda była pobierana z kranu w mieszkaniu osoby, która u nas interweniowała i bezpośrednio z hydrantu. Okazało się, że w mieszkaniu nie stwierdzono żadnych przekroczeń, natomiast w wodzie pobranej bezpośrednio z hydrantu stwierdzono przekroczenia żelaza, manganu i mętności. Natomiast wodociągi podjęły działania i w tej chwili problemu już nie ma. Wszystkie wartości wróciły do normy.

 

Komentarze